Tagged: FUU

Peranan Pakar Entomologi dalam Suatu Kes

30 Jun 2021 – Aktiviti terakhir bulan Jun dilengkapkan dengan Kuliah Industri Undang-Undang Keterangan dan Forensik, Fakulti Undang-Undang (FUU), UKM. Kuliah bertajuk Peranan Pakar Entomologi dalam Suatu Kes ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar Sarjana...